Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2013

8. Number of holdings by type of farming and production area in 2013

Produktionsområde

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

2 167

306

148

184

310

128

Götalands mellanbygder

1 546

248

194

514

821

81

Götalands norra slättbygder

3 024

89

72

437

640

107

Svealands slättbygder

4 251

176

74

415

759

83

Götalands skogsbygder

2 557

230

76

1 496

5 148

68

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 489

69

24

238

781

14

Nedre Norrland

917

93

21

391

935

10

Övre Norrland

802

77

18

367

334

10

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

16 753

1 288

627

4 042

9 728

501

2013, med tidigare typologi

17 886

1 294

 637

4 225

9 337

 461

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Götalands södra slättbygder

144

82

136

196

1 122

4 923

Götalands mellanbygder

463

189

257

437

1 697

6 447

Götalands norra slättbygder

265

150

242

379

2 293

7 698

Svealands slättbygder

463

265

398

642

3 508

11 034

Götalands skogsbygder

1 493

537

272

566

7 907

20 350

Mellersta Sveriges skogsbygder

371

180

139

293

3 132

6 730

Nedre Norrland

364

157

80

129

2 666

5 763

Övre Norrland

214

71

45

90

2 173

4 201

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

3 777

1 631

1 569

2 732

24 498

67 146

2013, med tidigare typologi

3 187

1 525

1 685

2 829

24 080

67 146

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808