Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013

9. Number of holdings by type of farming in 2013, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

hektar

växter

växter

växtodling

(211)

övrigt

(23)

 

(11)

(12+13)

(14)

 

(212+213)

 

- 2,0

-

 606

 23

 16

 296

 94

2,1 - 5,0

 10

 152

 36

 4

 593

 10

5,1 - 10,0

 224

 152

 57

 24

1 284

 10

10,1 - 20,0

4 898

 138

 90

 131

2 175

 14

20,1 - 30,0

3 053

 50

 50

 242

1 386

 21

30,1 - 50,0

3 076

 64

 63

 660

1 650

 47

50,1 - 100,0

2 868

 67

 119

1 435

1 545

 83

100,1 -

2 624

 59

 189

1 530

 799

 222

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

16 753

1 288

 627

4 042

9 728

 501

2013, med tidigare typologi

17 886

1 294

 637

4 225

9 337

 461

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

hektar

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

(900)

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

 

 

- 2,0

 632

 74

 5

 4

2 185

3 935

2,1 - 5,0

 897

 164

 12

 18

8 246

10 142

5,1 - 10,0

1 024

 302

 157

 323

10 300

13 857

10,1 - 20,0

 659

 333

 287

 485

3 229

12 439

20,1 - 30,0

 226

 173

 183

 298

 340

6 022

30,1 - 50,0

 177

 195

 248

 433

 165

6 778

50,1 - 100,0

 109

 225

 296

 589

 32

7 368

100,1 -

 53

 165

 381

 582

 1

6 605

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

3 777

1 631

1 569

2 732

24 498

67 146

2013, med tidigare typologi

3 187

1 525

1 685

2 829

24 080

67 146

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808