Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal företag efter driftsinriktning 2000 och 2003.

2. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning 2000 och 2003. 1000 timmar

3. Antal företag efter driftsinriktning (huvudtyp) 2003.

4. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning (huvudtyp) 2003. 1000 timmar

5. Antal företag efter storleksgrupp standardtimmar 2003.

6. Standardiserat arbetsbehov efter storleksgrupp standardtimmar 2003.
1000 timmar

7. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003.

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2003.

9. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2003.

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003.

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom växtodling

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

16. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

17. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. 1000 timmar

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. 1000 timmar

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2003. 1000 timmar

23. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. 1000 timmar

24. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom växtodling. 1000 timmar

25. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel. 1000 timmar

26. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

27. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel. 1000 timmar

28. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

29. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel. 1000 timmar

30. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

31. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel. 1000 timmar

32. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure