Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag efter driftsinriktning 2000 och 2003.

1. Number of holdings by type of farming in 2000 and 2003.

Huvudtyp

 

Bastyp

Detaljtyp

Antal
2000

Antal
2003

1 Växtodling

 

 

20 940

20 403

 

 

 

 

 

 

11 Jordbruksväxter

19 721

18 430

 

 

111 Spannmål m.m.

10 392

9 897

 

 

112 Vall utöver eget behov

3 629

3 267

 

 

113 Mycket potatis

1 137

1 018

 

 

114 Mycket sockerbetor

753

626

 

 

115 Blandat

3 810

3 622

 

 

 

 

 

 

12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

392

972

 

 

121 Köksväxter på friland

140

169

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

86

90

 

 

123 Köksväxter I växthus

44

255

 

 

124 Prydnadsväxter I växthus

38

218

 

 

125 Blandat

84

240

 

 

 

 

 

 

13 Frukt och bär

 

437

404

 

 

 

 

 

 

14 Blandad växtodling

 

827

597

 

 

141 Mest jordbruksväxter

371

253

 

 

142 Mest köks-, prydnads- och
plantskoleväxter

256

211

 

 

143 Mest frukt och bär

200

133

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

29 710

26 001

 

 

 

 

 

 

21 Nötkreatur

 

23 403

19 932

 

 

211 Mjölkkor

10 192

8 520

 

 

212 Köttdjur

11 450

10 655

 

 

213 Blandat

1 761

757

 

 

 

 

 

 

22 Får och getter

 

2 506

2 520

 

 

221 Får

2 506

2 397

 

 

222 Getter

..

80

 

 

223 Blandat

..

43

 

 

 

 

 

 

23 Svin

 

1 177

1 039

 

 

231 Smågrisar

190

173

 

 

232 Slaktsvin

349

289

 

 

233 Blandat

638

577

 

 

 

 

 

 

24 Fjäderfä

 

255

189

 

 

241 Värphöns

215

161

 

 

242 Slaktkycklingar

33

24

 

 

243 Blandat

7

4

 

 

 

 

 

 

25 Blandad husdjursskötsel

2 369

2 321

 

 

251 Mest nötkreatur

1 531

1 434

 

 

252 Mest får och getter

466

550

 

 

253 Mest svin

336

295

 

 

254 Mest fjäderfä

36

42

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

7 085

6 254

 

 

 

 

 

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

2 704

2 417

 

 

311 Jordbruksväxter

2 583

2 333

 

 

312 Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

62

48

 

 

313 Frukt och bär

59

36

 

 

 

 

 

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

4 381

3 837

 

 

321 Nötkreatur

2 943

2 670

 

 

322 Får och getter

745

635

 

 

323 Svin

610

457

 

 

324 Fjäderfä

83

75

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

18 938

15 230

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

77 110

67 888