Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003.

10. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2003.

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

- 2,0

-

781

17

9

1

96

2,1 - 5,0

15

175

30

16

873

19

5,1 - 10,0

444

139

47

109

2 099

41

10,1 - 20,0

5 516

107

82

654

3 102

94

20,1 - 30,0

3 359

48

63

1 005

1 737

112

30,1 - 50,0

3 451

47

81

2 140

1 780

149

50,1 - 100,0

3 295

44

131

3 200

1 300

273

100,0-

2 350

35

146

1 387

520

255

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Övriga
husdjur


(22+24)

Blandad husdjurs­skötsel

(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

- 2,0

106

2

3

2

91

1 108

2,1 - 5,0

806

229

9

40

7 081

9 293

5,1 - 10,0

887

393

216

350

6 589

11 314

10,1 - 20,0

530

539

408

682

1 445

13 159

20,1 - 30,0

180

328

292

465

14

7 603

30,1 - 50,0

114

313

419

758

7

9 259

50,1 - 100,0

60

316

561

929

3

10 112

100,0-

26

201

509

611

-

6 040

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110