Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom växtodling

11. Number of holdings by type of farming and county in 2003. Detailed types within crop production

Län

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m.

(111)

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskole­växter m.m. på friland
(122)

Stockholms

349

199

5

-

164

7

2

Uppsala

881

112

17

-

159

-

-

Södermanlands

511

124

8

-

140

2

3

Östergötlands

841

94

71

-

157

7

5

Jönköpings

57

111

10

-

74

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

38

74

6

-

34

2

3

Kalmar

171

129

20

3

118

9

2

Gotlands

141

50

14

18

95

8

1

Blekinge

38

31

63

2

40

3

1

Skåne

1 281

244

287

603

593

68

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

326

98

117

-

147

17

10

Västra Götalands

2 802

569

143

-

645

14

14

Värmlands

295

318

35

-

244

5

2

Örebro

630

106

33

-

151

2

1

Västmanlands

931

72

11

-

169

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

219

122

40

-

153

6

1

Gävleborgs

213

179

28

-

222

3

1

Västernorrlands

27

185

16

-

81

2

..

Jämtlands

1

154

14

-

37

2

2

Västerbottens

123

164

40

-

128

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

22

132

40

-

71

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus

(124)

Blandat(125)

Frukt och bär(130)

Mest jordbruksväxter


(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

Stockholms

18

32

19

5

7

8

3

Uppsala

3

5

7

4

5

4

3

Södermanlands

3

5

10

5

3

3

2

Östergötlands

17

10

13

7

16

13

10

Jönköpings

3

4

7

21

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

3

10

9

2

3

4

Kalmar

6

3

10

20

15

17

11

Gotlands

2

1

3

2

16

21

5

Blekinge

6

9

5

18

14

15

19

Skåne

112

65

40

174

94

77

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

19

19

5

18

21

17

4

Västra Götalands

19

30

29

33

24

13

21

Värmlands

7

1

10

9

6

2

2

Örebro

3

5

13

7

10

3

2

Västmanlands

4

8

6

5

1

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

3

12

5

5

3

3

Gävleborgs

5

6

7

8

4

-

4

Västernorrlands

4

4

7

12

1

1

2

Jämtlands

1

 

8

12

-

1

1

Västerbottens

8

3

8

6

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

8

2

11

24

3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200