Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel

12. Number of holdings by type of farming and county in 2003. Detailed types within animal husbandry

Län

Nötkreatur

Får och getter

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

Stockholms

113

102

13

60

1

2

Uppsala

268

157

32

52

1

-

Södermanlands

224

145

28

64

-

2

Östergötlands

473

412

50

127

2

-

Jönköpings

805

1 330

22

176

1

3

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

398

895

17

108

1

1

Kalmar

722

775

60

155

1

-

Gotlands

246

135

96

160

-

1

Blekinge

138

376

13

59

-

1

Skåne

656

1 340

116

186

2

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

461

548

52

86

2

-

Västra Götalands

1 584

2 002

116

423

8

6

Värmlands

264

402

12

126

5

2

Örebro

196

211

15

50

1

2

Västmanlands

122

99

19

25

-

1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

258

274

13

91

6

7

Gävleborgs

321

358

25

93

7

3

Västernorrlands

285

385

13

88

12

3

Jämtlands

304

323

10

84

20

2

Västerbottens

451

284

24

101

7

4

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

231

102

11

83

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Län

Svin

Fjäderfä

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt-
kycklingar
(242)

Blandat

(243)

Stockholms

2

6

3

5

-

-

Uppsala

5

9

21

4

-

-

Södermanlands

5

9

17

4

1

-

Östergötlands

8

18

27

34

1

-

Jönköpings

3

5

6

3

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1

2

5

3

-

-

Kalmar

8

9

29

9

3

-

Gotlands

3

12

14

4

1

-

Blekinge

1

3

4

3

5

-

Skåne

52

55

170

25

7

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

34

53

101

16

3

4

Västra Götalands

36

56

93

27

1

-

Värmlands

5

9

5

2

-

-

Örebro

3

10

14

4

2

-

Västmanlands

4

16

19

4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

2

5

2

-

-

Gävleborgs

-

2

11

4

-

-

Västernorrlands

1

3

4

2

-

-

Jämtlands

1

2

2

1

-

-

Västerbottens

1

6

22

4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

-

2

5

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

173

289

577

161

24

4

2000

190

349

638

215

33

7