Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

13. Number of holdings by type of farming and county in 2003. Detailed types whithin animal husbandry, mixed farming and small farming

Län

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Mest
nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks-växter


(311)

Köks-, prydn.- och plantskole­växter
(312)

Frukt och bär


(313)

Stockholms

48

27

4

1

91

2

-

Uppsala

36

25

12

-

159

-

-

Södermanlands

40

18

7

4

95

2

2

Östergötlands

71

29

16

7

158

1

-

Jönköpings

98

18

3

2

38

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

55

22

5

2

38

2

-

Kalmar

64

34

17

2

96

6

3

Gotlands

78

38

18

2

82

6

1

Blekinge

44

12

9

1

45

2

9

Skåne

214

43

80

4

417

14

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

145

22

63

5

119

1

-

Västra Götalands

263

90

45

7

439

5

5

Värmlands

46

30

5

1

113

1

-

Örebro

32

26

2

2

97

1

2

Västmanlands

14

13

5

1

101

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

32

1

-

78

1

-

Gävleborgs

46

14

2

-

66

-

-

Västernorrlands

40

16

-

-

31

2

-

Jämtlands

25

16

-

1

11

-

-

Västerbottens

29

15

1

-

44

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

11

10

-

-

15

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

 

Stockholms

89

36

2

1

285

1 711

 

Uppsala

138

31

15

3

341

2 509

 

Södermanlands

123

35

7

5

335

1 991

 

Östergötlands

195

38

15

13

466

3 422

 

Jönköpings

69

9

3

1

765

3 662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

53

11

4

-

595

2 408

 

Kalmar

132

25

25

1

530

3 240

 

Gotlands

132

36

19

3

167

1 631

 

Blekinge

50

9

19

6

234

1 307

 

Skåne

422

32

161

13

1 402

9 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

121

24

57

3

641

3 379

 

Västra Götalands

497

109

88

19

3 630

13 905

 

Värmlands

138

56

15

-

1 273

3 446

 

Örebro

120

32

8

1

581

2 378

 

Västmanlands

86

27

10

2

306

2 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

84

34

2

-

610

2 112

 

Gävleborgs

80

26

1

1

734

2 474

 

Västernorrlands

47

15

2

-

680

1 971

 

Jämtlands

21

9

1

-

487

1 553

 

Västerbottens

53

23

2

2

694

2 266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

20

18

1

1

474

1 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110