Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

14. Number of holdings by type of farming and production area in 2003. Detailed types within crop production and animal husbandry

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m.

(111)

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskole­växter m.m. på friland
(122)

Götalands södra slättb

1 106

83

260

545

451

57

27

Götalands mellanb

606

199

227

81

365

37

10

Götalands norra slättb

2 997

176

193

-

360

15

10

Svealands slättbygder

3 405

653

77

-

828

15

10

Götalands skogsb

859

841

43

-

665

22

23

Mellersta Sv. skogsb

627

506

65

-

464

8

3

Nedre Norrland

152

493

70

-

289

7

2

Övre Norrland

145

316

83

-

200

8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Köks, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus

(124)

Blandat(125)

Frukt o bär(130)

Mest
jordbruks­växter

(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

Götalands södra slättb

104

60

31

52

70

60

12

Götalands mellanb

21

17

22

139

82

78

44

Götalands norra slättb

17

21

23

18

36

18

19

Svealands slättbygder

31

54

56

31

27

25

11

Götalands skogsb

40

43

41

85

16

18

25

Mellersta Sv. skogsb

17

8

23

13

10

6

6

Nedre Norrland

9

10

24

36

6

2

7

Övre Norrland

16

5

20

30

6

4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

 

Götalands södra slättb

317

280

67

49

1

-

 

Götalands mellanb

993

854

209

277

1

2

 

Götalands norra slättb

870

526

100

108

3

1

 

Svealands slättbygder

933

668

102

236

4

6

 

Götalands skogsb

3 164

5 969

157

1 002

11

6

 

Mellersta Sv. skogsb

609

835

38

224

7

10

 

Nedre Norrland

887

1 048

46

279

32

10

 

Övre Norrland

747

475

38

222

21

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

 

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

-

-