Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

15. Number of holdings by type of farming and production area in 2003. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt
kycklingar (242)

Blandat

(243)

 

Götalands södra slättb

39

73

164

26

4

2

 

Götalands mellanbygder

37

37

105

16

10

-

 

Götalands norra slättb

29

65

101

49

2

-

 

Svealands slättbygder

22

56

73

18

2

-

 

Götalands skogsbygder

39

38

76

31

5

2

 

Mellersta Sv. skogsb

4

5

14

10

1

-

 

Nedre Norrland

2

7

17

6

-

-

 

Övre Norrland

1

8

27

5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

173

289

577

161

24

4

 

2000

190

349

638

215

33

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks­växter


(311)

Köks-, prydn. och plantskole­växter
(312)

Frukt och
bär


(313)

Götalands södra slättb

116

15

61

5

300

11

3

Götalands mellanbygder

214

64

71

4

341

17

15

Götalands norra slättb

117

30

38

8

384

3

1

Svealands slättbygder

153

94

33

9

551

5

4

Götalands skogsbygder

561

184

85

13

369

6

11

Mellersta Sv. skogsb

102

69

4

2

221

2

1

Nedre Norrland

123

58

2

1

108

3

-

Övre Norrland

48

36

1

-

59

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

Götalands södra slättb

195

18

150

10

606

5 430

 

Götalands mellanbygder

464

70

102

14

919

6 764

 

Götalands norra slättb

367

64

91

24

1 481

8 365

 

Svealands slättbygder

559

159

54

11

1 837

10 812

 

Götalands skogsbygder

572

118

47

7

4 974

20 168

 

Mellersta Sv. skogsb

294

113

5

6

2 300

6 632

 

Nedre Norrland

141

47

4

-

1 805

5 733

 

Övre Norrland

78

46

4

3

1 308

3 984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110