Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

16. Number of holdings by type of farming and support area in 2003. Detailed types within crop production and animal husbandry

Stödområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m.

(111)

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskole­växter m.m. på friland
(122)

Stödområde 1

2

79

23

-

15

3

2

Stödområde 2a

148

357

74

-

219

5

4

Stödområde 2b

54

298

24

-

166

5

1

Stödområde 3

139

173

38

-

176

3

-

Stödområde 4a

419

406

41

-

342

8

2

Stödområde 4b

184

81

17

-

79

3

2

Stödområde 5a

172

464

12

-

250

8

11

Stödområde 5b

1 037

505

54

3

613

13

6

Stödområde 5c

391

227

17

-

226

6

2

Stödområde 5m

347

64

23

16

126

10

3

Övriga riket

7 004

613

695

607

1 410

105

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Köks, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus

(124)

Blandat(125)

Frukt och bär(130)

Mest
jordbruks­växter

(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

Stödområde 1

7

-

6

11

-

1

3

Stödområde 2a

10

5

17

30

6

4

6

Stödområde 2b

5

5

14

21

3

1

5

Stödområde 3

6

5

10

4

5

-

3

Stödområde 4a

10

3

14

7

5

5

4

Stödområde 4b

2

1

5

7

3

1

-

Stödområde 5a

11

13

28

28

5

10

12

Stödområde 5b

26

25

22

38

18

15

15

Stödområde 5c

11

8

7

36

5

9

8

Stödområde 5m

-

3

3

15

19

26

8

Övriga riket

167

150

114

207

184

139

69

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

 

Stödområde 1

227

206

10

116

17

4

 

Stödområde 2a

777

569

37

186

19

5

 

Stödområde 2b

429

510

24

117

13

7

 

Stödområde 3

297

456

17

144

5

5

 

Stödområde 4a

395

468

22

123

7

6

 

Stödområde 4b

80

83

3

25

1

-

 

Stödområde 5a

1 718

3 704

57

603

8

4

 

Stödområde 5b

1 714

2 439

166

548

5

7

 

Stödområde 5c

624

632

46

185

-

3

 

Stödområde 5m

226

122

65

59

-

-

 

Övriga riket

2 033

1 466

310

291

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

 

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

-

-