Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

17. Number of holdings by type of farming and support area in 2003. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Stödområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt
kycklingar
(242)

Blandat

(243)

 

Stödområde 1

-

1

1

3

-

-

 

Stödområde 2a

1

9

28

3

-

-

 

Stödområde 2b

2

4

11

4

-

-

 

Stödområde 3

-

3

5

2

-

-

 

Stödområde 4a

3

4

9

6

-

-

 

Stödområde 4b

2

6

3

-

-

-

 

Stödområde 5a

5

6

14

17

5

1

 

Stödområde 5b

24

31

52

15

2

1

 

Stödområde 5c

9

7

16

8

-

-

 

Stödområde 5m

2

12

14

4

1

-

 

Övriga riket

125

206

424

99

16

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

173

289

577

161

24

4

 

2000

190

349

638

215

33

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks­växter


(311)

Köks-, prydn.- och plantskole­växter
(312)

Frukt och bär


(313)

Stödområde 1

18

21

-

-

14

-

-

Stödområde 2a

62

38

1

1

71

1

1

Stödområde 2b

54

19

1

-

43

2

-

Stödområde 3

64

30

2

-

83

2

-

Stödområde 4a

44

34

3

2

143

-

1

Stödområde 4b

7

6

5

-

35

-

-

Stödområde 5a

273

101

24

8

151

4

4

Stödområde 5b

370

141

46

5

317

6

5

Stödområde 5c

114

45

19

2

120

3

5

Stödområde 5m

33

19

12

2

100

6

-

Övriga riket

395

96

182

22

1 256

24

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

Stödområde 1

20

17

1

-

544

1 372

 

Stödområde 2a

76

39

3

3

1 214

4 029

 

Stödområde 2b

76

20

2

-

934

2 874

 

Stödområde 3

105

45

4

-

1 005

2 836

 

Stödområde 4a

178

73

2

1

1 540

4 330

 

Stödområde 4b

37

6

12

-

248

944

 

Stödområde 5a

185

64

8

3

2 739

10 730

 

Stödområde 5b

458

113

30

8

2 662

11 555

 

Stödområde 5c

222

57

14

7

705

3 796

 

Stödområde 5m

137

27

17

3

252

1 776

 

Övriga riket

1 176

174

364

50

3 387

23 646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110