Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

18. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2003. Detailed types within crop production and animal husbandry

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m.

(111)

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskoleväxter m.m. på friland
(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

28

43

2,1 - 5,0

-

-

13

1

1

32

16

5,1 - 10,0

96

97

66

20

165

21

9

10,1 - 20,0

2 068

2 053

126

101

1 168

15

9

20,1 - 30,0

1 822

618

128

98

693

19

3

30,1 - 50,0

2 108

346

166

141

690

15

5

50,1 - 100,0

2 221

118

258

164

534

19

4

100,0-

1 582

35

261

101

371

20

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Köks, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus

(124)

Blandat(125)

Frukt och bär(130)

Mest
jorbruks­-
växter

(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

- 2,0

219

211

184

96

-

10

7

2,1 - 5,0

17

3

21

86

2

17

11

5,1 - 10,0

8

2

9

90

14

16

17

10,1 - 20,0

7

1

11

64

29

24

29

20,1 - 30,0

1

-

5

20

25

26

12

30,1 - 50,0

1

-

4

22

29

34

18

50,1 - 100,0

2

1

3

15

66

42

23

100,0-

-

-

3

11

88

42

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

 

- 2,0

9

1

-

4

1

-

 

2,1 - 5,0

16

873

-

751

24

21

 

5,1 - 10,0

109

2 098

1

840

36

9

 

10,1 - 20,0

654

3 082

20

498

15

7

 

20,1 - 30,0

1 005

1 694

43

168

3

4

 

30,1 - 50,0

2 140

1 637

143

94

-

1

 

50,1 - 100,0

3 200

998

302

36

1

1

 

100,0-

1 387

272

248

6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

 

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

-

-