Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

19. Number of holdings by type of farming and size in 2003. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Storleksgrupp åker, hektar

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt
kycklingar
(242)

Blandat

(243)

 

- 2,0

30

38

28

83

16

2

 

2,1 - 5,0

6

4

9

10

-

-

 

5,1 - 10,0

15

5

21

1

1

-

 

10,1 - 20,0

26

13

55

9

1

-

 

20,1 - 30,0

27

20

65

5

-

-

 

30,1 - 50,0

29

41

79

18

-

1

 

50,1 - 100,0

23

75

175

16

5

1

 

100,0-

17

93

145

19

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

173

289

577

161

24

4

 

2000

190

349

638

215

33

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest
nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks­växter


(311)

Köks-, prydn.- och plantskole­växter
(312)

Frukt och bär


(313)

- 2,0

1

-

-

1

-

3

-

2,1 - 5,0

88

125

9

7

2

5

2

5,1 - 10,0

197

167

25

4

211

1

4

10,1 - 20,0

353

141

37

8

389

13

6

20,1 - 30,0

239

46

42

1

283

3

6

30,1 - 50,0

233

35

41

4

404

5

10

50,1 - 100,0

205

25

77

9

546

8

7

100,0-

118

11

64

8

498

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

- 2,0

-

-

1

1

91

1 108

 

2,1 - 5,0

8

21

4

7

7 081

9 293

 

5,1 - 10,0

135

198

12

5

6 589

11 314

 

10,1 - 20,0

400

240

37

5

1 445

13 159

 

20,1 - 30,0

343

77

41

4

14

7 603

 

30,1 - 50,0

605

63

81

9

7

9 259

 

50,1 - 100,0

763

28

126

12

3

10 112

 

100,0-

416

8

155

32

-

6 040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110