Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning 2000 och 2003. 1000 timmar

2. Standard man-hours by type of farming in 2000 and 2003. 1000 hours

Huvudtyp

 

Bastyp

Detaljtyp

2000

2003

1 Växtodling

 

 

28 186

29 035

 

 

 

 

 

 

11 Jordbruksväxter

21 294

20 522

 

 

111 Spannmål m.m.

11 282

11 143

 

 

112 Vall utöver eget behov

1 952

1 831

 

 

113 Mycket potatis

2 687

2 520

 

 

114 Mycket sockerbetor

1 119

932

 

 

115 Blandat

4 254

4 094

 

 

 

 

 

 

12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

2 211

5 013

 

 

121 Köksväxter på friland

675

902

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

592

483

 

 

123 Köksväxter I växthus

320

1 535

 

 

124 Prydnadsväxter I växthus

283

1 510

 

 

125 Blandat

341

583

 

 

 

 

 

 

13 Frukt och bär

 

1 472

1 111

 

 

 

 

 

 

14 Blandad växtodling

 

3 208

2 390

 

 

141 Mest jordbruksväxter

1 290

949

 

 

142 Mest köks-, prydnads- och
plantskoleväxter

1 063

911

 

 

143 Mest frukt och bär

855

529

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

67 486

61 015

 

 

 

 

 

 

21 Nötkreatur

 

55 905

49 385

 

 

211 Mjölkkor

35 849

32 497

 

 

212 Köttdjur

13 872

13 740

 

 

213 Blandat

6 184

3 147

 

 

 

 

 

 

22 Får och getter

 

1 871

2 095

 

 

221 Får

1 871

1 902

 

 

222 Getter

..

148

 

 

223 Blandat

..

45

 

 

 

 

 

 

23 Svin

 

3 497

3 592

 

 

231 Smågrisar

579

646

 

 

232 Slaktsvin

942

896

 

 

233 Blandat

1 976

2 050

 

 

 

 

 

 

24 Fjäderfä

 

1 376

1 070

 

 

241 Värphöns

1 226

946

 

 

242 Slaktkycklingar

111

97

 

 

243 Blandat

39

27

 

 

 

 

 

 

25 Blandad husdjursskötsel

4 837

4 873

 

 

251 Mest nötkreatur

3 229

3 150

 

 

252 Mest får och getter

513

656

 

 

253 Mest svin

965

933

 

 

254 Mest fjäderfä

130

134

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

14 218

12 906

 

 

 

 

 

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

5 419

5 028

 

 

311 Jordbruksväxter

4 972

4 700

 

 

312 Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

235

199

 

 

313 Frukt och bär

212

128

 

 

 

 

 

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

8 800

7 879

 

 

321 Nötkreatur

6 185

5 587

 

 

322 Får och getter

665

579

 

 

323 Svin

1 659

1 400

 

 

324 Fjäderfä

291

316

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

5 050

4 110

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

114 940

107 066