Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. 1000 timmar

20. Standard man-hours by type of farming and county in 2003. 1000 hours

Län

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

Stockholms

769

433

40

445

205

43

Uppsala

1 412

66

28

1 044

346

113

Södermanlands

967

125

27

983

371

144

Östergötlands

1 645

230

196

2 075

868

258

Jönköpings

182

106

16

2 913

1 679

37

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

102

55

14

1 416

1 063

25

Kalmar

431

210

205

3 042

1 281

165

Gotlands

373

77

178

1 048

635

94

Blekinge

217

176

226

466

464

26

Skåne

5 058

3 063

884

2 704

2 263

1 023

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

775

352

173

1 855

876

522

Västra Götalands

3 948

524

210

5 927

2 948

620

Värmlands

740

96

28

996

642

78

Örebro

941

64

48

790

352

107

Västmanlands

1 222

111

15

494

238

156

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

424

63

34

879

428

20

Gävleborgs

443

69

20

1 097

589

32

Västernorrlands

196

53

7

945

544

27

Jämtlands

135

43

6

1 029

458

9

Västerbottens

319

98

20

1 556

458

67

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

221

112

13

792

179

26

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497

 

 

 

 

 

 

 

Län

Övriga
husdjur


(22+24)

Blandad husdjurs­skötsel

(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

Stockholms

74

138

169

246

81

2 642

Uppsala

46

143

335

369

96

3 998

Södermanlands

112

165

197

357

95

3 544

Östergötlands

287

299

367

648

125

6 998

Jönköpings

138

195

60

157

203

5 687

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

93

131

41

87

156

3 185

Kalmar

274

261

251

409

143

6 672

Gotlands

202

387

241

502

45

3 782

Blekinge

65

139

171

213

60

2 223

Skåne

400

906

1 281

1 770

373

19 725

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

224

565

259

450

173

6 224

Västra Götalands

439

747

789

1 274

995

18 423

Värmlands

111

143

161

298

340

3 632

Örebro

67

101

199

297

156

3 122

Västmanlands

40

91

195

219

88

2 868

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

98

95

113

178

162

2 495

Gävleborgs

106

108

68

155

201

2 889

Västernorrlands

95

83

39

81

181

2 251

Jämtlands

111

73

12

29

126

2 032

Västerbottens

110

72

53

95

189

3 037

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

75

32

23

44

123

1 640

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940