Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. 1000 timmar

21. Standard man-hours by type of farming and production area in 2003. 1000 hours

Produktionsområde

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

Götalands södra slättb

4 305

2 482

659

1 461

666

943

Götalands mellanbygder

2 022

980

946

4 310

2 176

631

Götalands norra slättb

4 394

430

322

3 675

1 250

738

Svealands slättbygder

5 522

856

173

3 818

1 479

601

Götalands skogsbygder

1 738

853

160

11 436

7 694

437

Mellersta Sveriges skogsb

1 300

158

58

2 252

1 321

81

Nedre Norrland

687

154

38

3 009

1 557

69

Övre Norrland

554

210

33

2 536

745

92

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Övriga
husdjur


(22+24)

Blandad husdjurs­skötsel

(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

Götalands södra slättb

289

643

920

1 068

164

13 601

Götalands mellanbygder

507

946

1 091

1 811

246

15 666

Götalands norra slättb

316

511

868

1 263

409

14 175

Svealands slättbygder

314

622

1 132

1 537

516

16 570

Götalands skogsbygder

965

1 462

514

1 190

1 334

27 784

Mellersta Sveriges skogsb

242

254

286

622

614

7 190

Nedre Norrland

300

309

140

241

481

6 984

Övre Norrland

232

125

76

147

346

5 096

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940