Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2003. 1000 timmar

22. Standard man-hours by type of farming and support area in 2003. 1000 hours

Stödområde

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

Stödområde 1

90

59

5

659

267

2

Stödområde 2a

578

173

28

2 724

909

97

Stödområde 2b

355

101

23

1 489

761

51

Stödområde 3

376

46

18

992

683

19

Stödområde 4a

889

95

38

1 424

746

61

Stödområde 4b

360

73

16

346

162

47

Stödområde 5a

567

244

49

5 932

4 376

71

Stödområde 5b

1 757

464

157

6 639

3 884

303

Stödområde 5c

753

276

64

2 534

1 117

125

Stödområde 5m

653

115

267

974

483

86

Övriga riket

14 143

4 476

1 723

8 782

3 501

2 730

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Övriga
husdjur


(22+24)

Blandad husdjurs­skötsel

(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

Stödområde 1

128

51

11

30

134

1 437

Stödområde 2a

203

163

91

142

330

5 439

Stödområde 2b

129

118

53

131

252

3 464

Stödområde 3

129

161

101

180

262

2 967

Stödområde 4a

144

119

179

359

416

4 470

Stödområde 4b

25

48

69

114

68

1 328

Stödområde 5a

559

611

175

302

728

13 615

Stödområde 5b

626

1 087

488

1 102

724

17 232

Stödområde 5c

216

398

224

543

195

6 446

Stödområde 5m

88

183

281

478

71

3 679

Övriga riket

919

1 934

3 354

4 497

930

46 990

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940