Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. 1000 timmar

23. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2003. 1000 hours

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

- 2,0

0

3 458

43

46

2

310

2,1 - 5,0

10

395

37

34

532

26

5,1 - 10,0

218

404

51

180

1 650

52

10,1 - 20,0

2 923

406

151

1 402

3 379

157

20,1 - 30,0

2 441

226

156

2 639

2 440

234

30,1 - 50,0

3 473

268

299

6 767

3 178

407

50,1 - 100,0

5 037

424

632

12 860

3 381

946

100,0-

6 420

542

1 020

8 570

2 328

1 459

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Övriga
husdjur

 


(22+24)

Blandad husdjurs­skötsel


(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

- 2,0

502

6

5

12

26

4 411

2,1 - 5,0

455

153

8

20

1 546

3 215

5,1 - 10,0

627

348

115

196

2 008

5 849

10,1 - 20,0

571

697

338

607

523

11 154

20,1 - 30,0

254

579

336

621

4

9 929

30,1 - 50,0

261

733

726

1 357

2

17 469

50,1 - 100,0

290

1 010

1 405

2 339

1

28 326

100,0-

205

1 346

2 095

2 728

-

26 713

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940