Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom växtodling. 1000 timmar

24. Standard man-hours by type of farming and county in 2003. Detailed types within crop production. 1000 hours

Län

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m.

(111)

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskoleväxter m.m. på friland
(122)

Stockholms

453

115

11

-

191

13

6

Uppsala

1 128

62

35

-

187

-

-

Södermanlands

711

76

17

-

163

52

9

Östergötlands

1 148

66

226

-

205

38

30

Jönköpings

49

59

24

-

50

6

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

27

38

14

-

23

2

5

Kalmar

173

75

44

4

135

31

9

Gotlands

138

31

35

32

138

29

5

Blekinge

33

16

119

1

47

7

1

Skåne

1 983

135

844

895

1 201

562

198

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

285

50

279

-

161

44

51

Västra Götalands

2 705

307

401

-

535

57

83

Värmlands

274

180

72

-

213

13

10

Örebro

644

57

86

-

154

3

3

Västmanlands

989

43

21

-

169

2

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

159

70

76

-

118

12

5

Gävleborgs

141

96

44

-

162

7

6

Västernorrlands

17

102

18

-

60

3

-

Jämtlands

-

85

20

-

28

3

12

Västerbottens

74

92

59

-

94

8

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

12

76

73

-

60

9

11

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus

(124)

Blandat(125)

Frukt och bär(130)

Mest jord­bruksväxter


(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

Stockholms

120

214

45

34

18

18

3

Uppsala

2

40

9

15

14

7

8

Södermanlands

5

13

30

15

9

9

9

Östergötlands

49

45

41

26

81

52

63

Jönköpings

2

21

15

47

10

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15

4

18

11

1

6

7

Kalmar

19

8

17

126

45

89

71

Gotlands

38

-

3

2

61

100

18

Blekinge

71

24

7

67

78

66

82

Skåne

985

687

179

452

390

385

109

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

83

110

17

47

82

81

10

Västra Götalands

49

208

42

84

63

47

100

Värmlands

7

20

20

25

23

4

1

Örebro

4

20

18

16

34

11

2

Västmanlands

5

54

21

16

1

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6

7

14

19

14

8

12

Gävleborgs

4

13

17

21

9

-

11

Västernorrlands

7

11

10

23

5

-

1

Jämtlands

1

-

9

17

-

1

6

Västerbottens

35

6

29

8

6

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

28

4

22

38

5

6

2

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890