Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel. 1000 timmar

25. Standard man-hours by type of farming and county in 2003. Detailed types within animal husbandry 1000 hours

Län

Nötkreatur

Får och getter

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

Stockholms

445

146

59

47

2

3

Uppsala

1 044

214

132

37

2

-

Södermanlands

983

242

129

66

-

3

Östergötlands

2 075

623

244

111

1

-

Jönköpings

2 913

1 590

89

124

1

3

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 416

999

65

82

2

-

Kalmar

3 042

1 011

270

119

2

-

Gotlands

1 048

222

413

181

-

1

Blekinge

466

416

49

43

-

1

Skåne

2 704

1 747

516

156

2

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 855

643

233

68

3

-

Västra Götalands

5 927

2 473

475

313

14

7

Värmlands

996

602

40

94

11

2

Örebro

790

304

48

39

2

1

Västmanlands

494

150

88

23

-

1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

879

386

42

66

15

8

Gävleborgs

1 097

516

73

74

11

3

Västernorrlands

945

503

41

64

22

3

Jämtlands

1 029

425

33

63

43

1

Västerbottens

1 556

384

74

69

10

3

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

792

144

34

63

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Län

Svin

Fjäderfä

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt-
kycklingar
(242)

Blandat

(243)

Stockholms

13

23

7

22

-

-

Uppsala

12

22

79

7

-

-

Södermanlands

27

25

93

37

7

-

Östergötlands

41

85

131

171

3

-

Jönköpings

15

9

14

10

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

5

15

10

-

-

Kalmar

33

21

111

126

27

-

Gotlands

19

32

43

19

1

-

Blekinge

4

8

14

7

14

-

Skåne

166

211

646

214

27

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

82

138

302

118

8

27

Västra Götalands

153

171

295

101

4

-

Värmlands

28

33

17

3

-

-

Örebro

16

34

57

18

5

-

Västmanlands

23

53

80

16

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

5

16

9

-

-

Gävleborgs

0

3

29

19

-

-

Västernorrlands

4

5

17

6

-

-

Jämtlands

2

3

4

4

-

-

Västerbottens

1

9

57

27

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

-

3

23

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42