Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

26. Standard man-hours by type of farming and county in 2003. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming. 1000 hours

Län

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Mest
nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks-växter


(311)

Köks-, prydn.- och plantskole­växter
(312)

Frukt och bär


(313)

Stockholms

93

30

14

-

165

4

-

Uppsala

63

35

45

-

335

-

-

Södermanlands

88

23

42

12

191

4

3

Östergötlands

167

40

61

32

355

11

-

Jönköpings

164

21

8

2

50

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

92

22

10

7

37

4

-

Kalmar

154

45

57

5

212

27

12

Gotlands

224

80

78

5

206

33

1

Blekinge

103

12

22

3

121

9

41

Skåne

598

48

244

16

1 186

57

39

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

376

22

153

15

257

2

-

Västra Götalands

505

86

135

22

760

17

13

Värmlands

80

33

25

4

160

1

-

Örebro

60

27

7

6

187

5

8

Västmanlands

54

14

20

2

195

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

56

39

1

-

102

11

-

Gävleborgs

82

16

10

-

68

-

-

Västernorrlands

68

15

-

-

33

7

-

Jämtlands

47

23

-

3

12

-

-

Västerbottens

53

17

2

-

46

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

23

9

-

-

20

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

Stockholms

200

37

4

6

81

2 642

 

Uppsala

298

30

40

2

96

3 998

 

Södermanlands

286

31

15

25

95

3 544

 

Östergötlands

460

50

65

73

125

6 998

 

Jönköpings

143

6

5

3

203

5 687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

62

8

17

-

156

3 185

 

Kalmar

284

27

91

7

143

6 672

 

Gotlands

383

49

63

7

45

3 782

 

Blekinge

112

9

69

23

60

2 223

 

Skåne

1 138

34

517

81

373

19 725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

271

18

145

16

173

6 224

 

Västra Götalands

879

89

254

52

995

18 423

 

Värmlands

200

42

55

-

340

3 632

 

Örebro

244

24

26

3

156

3 122

 

Västmanlands

168

26

21

3

88

2 868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

148

27

3

-

162

2 495

 

Gävleborgs

125

18

1

11

201

2 889

 

Västernorrlands

66

12

2

-

181

2 251

 

Jämtlands

23

6

1

-

126

2 032

 

Västerbottens

72

18

2

3

189

3 037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

27

14

2

2

123

1 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965