Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel. 1000 timmar

27. Standard man-hours by type of farming and production area in 2003. Detailed types within crop production and animal husbandry. 1000 hours

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m

111).

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskoleväxter m.m. på friland
(122)

Götalands södra slättb

1 747

49

692

831

986

414

160

Götalands mellanb

646

115

602

102

557

236

54

Götalands norra slättb

3 310

98

578

-

408

86

73

Svealands slättb

4 048

377

182

-

914

78

41

Götalands skogsb

705

449

94

-

490

40

108

Mellersta Sv. skogsb

506

290

126

-

378

21

13

Nedre Norrland

93

274

112

-

208

10

12

Övre Norrland

87

179

134

-

154

17

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus

(124)

Blandat(125)

Frukt och bär(130)

Mest jord­bruksväxter


(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

Götalands södra slättb

958

615

150

184

275

339

45

Götalands mellanb

162

106

50

374

354

363

230

Götalands norra slättb

44

133

52

41

126

75

121

Svealands slättb

136

358

129

113

88

62

23

Götalands skogsb

141

247

82

236

48

43

69

Mellersta Sv. skogsb

20

19

41

45

28

15

15

Nedre Norrland

11

21

29

71

19

1

18

Övre Norrland

63

10

51

47

11

13

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

 

Götalands södra slättbygder

1 461

363

303

40

1

-

 

Götalands mellanbygder

4 310

1 248

928

285

1

1

 

Götalands norra slättbygder

3 675

791

459

86

2

1

 

Svealands slättbygder

3 818

1 048

431

205

7

7

 

Götalands skogsbygder

11 436

7 070

624

757

21

5

 

Mellersta Sveriges skogsb

2 252

1 175

146

163

18

12

 

Nedre Norrland

3 009

1 415

142

210

61

10

 

Övre Norrland

2 536

630

115

157

38

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

 

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

-

-