Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

28. Standard man-hours by type of farming and production area in 2003. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming. 1000 hours

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt
kycklingar
(242)

Blandat

(243)

 

Götalands södra slättb

116

246

581

219

16

14

 

Götalands mellanbygder

126

109

395

176

43

-

 

Götalands norra slättb

140

231

366

220

8

-

 

Svealands slättbygder

111

179

311

85

11

-

 

Götalands skogsbygder

125

93

219

152

18

14

 

Mellersta Sv. skogsb

18

15

48

48

1

-

 

Nedre Norrland

7

11

51

19

-

-

 

Övre Norrland

1

11

80

28

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

 

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest
nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks­växter


(311)

Köks-, prydn.- och plantskole­växter
(312)

Frukt och bär


(313)

Götalands södra slättb

447

14

157

25

878

37

6

Götalands mellanbygder

603

107

226

10

944

81

66

Götalands norra slättb

309

34

131

37

859

9

-

Svealands slättbygder

339

114

144

25

1 110

12

10

Götalands skogsbygder

983

205

245

30

452

24

38

Mellersta Sv. skogsb

162

70

17

5

270

12

4

Nedre Norrland

220

77

10

3

122

17

-

Övre Norrland

86

36

2

-

66

7

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

Götalands södra slättb

531

15

459

64

164

13 601

 

Götalands mellanbygder

1 290

92

364

65

246

15 666

 

Götalands norra slättb

789

71

303

100

409

14 175

 

Svealands slättbygder

1 196

149

154

38

516

16 570

 

Götalands skogsbygder

983

91

102

15

1 334

27 784

 

Mellersta Sv. skogsb

495

88

9

30

614

7 190

 

Nedre Norrland

200

36

5

-

481

6 984

 

Övre Norrland

103

34

5

5

346

5 096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965