Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

30. Standard man-hours by type of farming and support area in 2003. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming. 1000 hours

Stödområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt
kycklingar
(242)

Blandat

(243)

 

Stödområde 1

-

1

1

11

-

-

 

Stödområde 2a

1

13

82

20

-

-

 

Stödområde 2b

7

7

38

9

-

-

 

Stödområde 3

-

7

12

15

-

-

 

Stödområde 4a

16

13

32

25

-

-

 

Stödområde 4b

13

24

10

-

-

-

 

Stödområde 5a

18

21

32

87

18

3

 

Stödområde 5b

81

65

157

138

2

11

 

Stödområde 5c

39

25

61

43

-

-

 

Stödområde 5m

14

31

41

14

20

-

 

Övriga riket

457

688

1 584

583

58

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

 

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest
nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks­växter


(311)

Köks-, prydn.- och plantskole­växter
(312)

Frukt och bär


(313)

Stödområde 1

22

29

-

-

11

-

-

Stödområde 2a

116

42

2

3

81

7

3

Stödområde 2b

95

21

2

-

47

7

-

Stödområde 3

112

35

14

-

90

12

-

Stödområde 4a

65

37

9

7

175

0

4

Stödområde 4b

24

6

18

-

69

-

-

Stödområde 5a

432

101

55

23

152

11

13

Stödområde 5b

740

195

142

10

453

21

14

Stödområde 5c

254

56

87

1

185

24

16

Stödområde 5m

102

27

51

4

244

37

-

Övriga riket

1 187

108

552

87

3 193

82

79

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

Stödområde 1

18

12

1

-

134

1 437

 

Stödområde 2a

103

30

4

5

330

5 439

 

Stödområde 2b

113

16

2

-

252

3 464

 

Stödområde 3

140

33

7

-

262

2 967

 

Stödområde 4a

289

54

4

11

416

4 470

 

Stödområde 4b

61

6

48

-

68

1 328

 

Stödområde 5a

243

47

10

2

728

13 615

 

Stödområde 5b

896

107

80

19

724

17 232

 

Stödområde 5c

449

57

22

15

195

6 446

 

Stödområde 5m

376

34

58

10

71

3 679

 

Övriga riket

2 899

180

1 164

255

930

46 990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965