Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

32. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk. 1000 timmar

32. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2003. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming. 1000 hours

Storleksgrupp åker, hektar

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

(231)

Slaktsvin

(232)

Blandat

(233)

Värphöns

(241)

Slakt-
kycklingar
(242)

Blandat

(243)

 

- 2,0

114

81

116

427

57

14

 

2,1 - 5,0

11

7

8

30

-

-

 

5,1 - 10,0

27

6

19

1

4

-

 

10,1 - 20,0

50

17

89

60

2

-

 

20,1 - 30,0

70

30

134

14

-

-

 

30,1 - 50,0

103

92

212

86

-

7

 

50,1 - 100,0

111

205

630

159

25

7

 

100,0-

159

457

843

170

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

 

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest
nötkreatur


(251)

Mest får
och getter


(252)

Mest svin(253)

Mest
fjäderfä


(254)

Jordbruks­växter


(311)

Köks-, prydn.- och plantskole­växter
(312)

Frukt och bär


(313)

- 2,0

3

-

-

3

-

5

-

2,1 - 5,0

66

77

7

3

1

5

2

5,1 - 10,0

182

130

29

7

105

1

8

10,1 - 20,0

462

166

56

14

297

28

13

20,1 - 30,0

406

76

94

3

310

7

19

30,1 - 50,0

540

75

106

12

661

26

39

50,1 - 100,0

632

73

268

38

1 319

44

42

100,0-

861

59

373

54

2 008

82

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk


(900)

Samtliga

 

Nötkreatur

(321)

Får och getter
(322)

Svin

(323)

Fjäderfä

(324)

- 2,0

-

-

1

11

26

4 411

 

2,1 - 5,0

4

11

2

4

1 546

3 215

 

5,1 - 10,0

77

108

8

3

2 008

5 849

 

10,1 - 20,0

368

191

42

5

523

11 154

 

20,1 - 30,0

452

85

75

8

4

9 929

 

30,1 - 50,0

1 059

92

183

23

2

17 469

 

50,1 - 100,0

1 858

60

376

45

1

28 326

 

100,0-

1 769

29

713

217

-

26 713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965