Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning (huvudtyp) 2003. 1000 timmar

4. Standard man-hours by type of farming (main type) in 2003. 1000 hours

Område,
Storleksgrupp

Växtodling

(1)

Husdjurs­skötsel
(2)

Blandat jordbruk
(3)

Småbruk

(9)

Samtliga

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1 242

904

415

81

2 642

Uppsala

1 506

1 691

705

96

3 998

Södermanlands

1 119

1 775

555

95

3 544

Östergötlands

2 071

3 786

1 015

125

6 998

Jönköpings

305

4 962

218

203

5 687

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

172

2 728

129

156

3 185

Kalmar

846

5 023

660

143

6 672

Gotlands

628

2 367

743

45

3 782

Blekinge

620

1 160

384

60

2 223

Skåne

9 005

7 296

3 051

373

19 725

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 300

4 042

709

173

6 224

Västra Götalands

4 683

10 681

2 063

995

18 423

Värmlands

864

1 970

459

340

3 632

Örebro

1 053

1 417

496

156

3 122

Västmanlands

1 348

1 018

414

88

2 868

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

521

1 520

291

162

2 495

Gävleborgs

531

1 933

223

201

2 889

Västernorrlands

257

1 694

120

181

2 251

Jämtlands

184

1 681

42

126

2 032

Västerbottens

437

2 263

148

189

3 037

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

346

1 103

67

123

1 640

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 446

4 003

1 988

164

13 601

Götalands mellanbygder

3 949

8 570

2 902

246

15 666

Götalands norra slättbygder

5 146

6 489

2 131

409

14 175

Svealands slättbygder

6 551

6 834

2 669

516

16 570

Götalands skogsbygder

2 751

21 994

1 705

1 334

27 784

Mellersta Sveriges skogsb

1 516

4 151

908

614

7 190

Nedre Norrland

878

5 244

381

481

6 984

Övre Norrland

797

3 730

223

346

5 096

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

154

1 108

41

134

1 437

Stödområde 2a

780

4 095

233

330

5 439

Stödområde 2b

480

2 548

185

252

3 464

Stödområde 3

440

1 983

282

262

2 967

Stödområde 4a

1 023

2 494

537

416

4 470

Stödområde 4b

449

627

183

68

1 328

Stödområde 5a

861

11 549

477

728

13 615

Stödområde 5b

2 378

12 539

1 590

724

17 232

Stödområde 5c

1 093

4 390

768

195

6 446

Stödområde 5m

1 035

1 815

759

71

3 679

Övriga riket

20 343

17 866

7 851

930

46 990

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

3 502

867

17

26

4 411

2,1 - 5,0

441

1 200

28

1 546

3 215

5,1 - 10,0

674

2 857

311

2 008

5 849

10,1 - 20,0

3 480

6 205

945

523

11 154

20,1 - 30,0

2 823

6 146

956

4

9 929

30,1 - 50,0

4 040

11 345

2 082

2

17 469

50,1 - 100,0

6 094

18 487

3 744

1

28 326

100,0-

7 982

13 908

4 823

-

26 713

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

29 035

61 015

12 906

4 110

107 066

2000

28 186

67 486

14 218

5 050

114 940