Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag efter driftsinriktning och län 2003.

7. Number of holdings by type of farming and county in 2003.

Län

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

Stockholms

717

83

18

113

115

11

Uppsala

1 169

19

12

268

189

35

Södermanlands

783

28

8

224

173

31

Östergötlands

1 163

59

39

473

462

53

Jönköpings

252

42

5

805

1 352

14

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

152

29

9

398

912

8

Kalmar

441

50

43

722

835

46

Gotlands

318

17

42

246

231

29

Blekinge

174

42

48

138

389

8

Skåne

3 008

490

197

656

1 456

277

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

688

88

42

461

600

188

Västra Götalands

4 159

139

58

1 584

2 118

185

Värmlands

892

34

10

264

414

19

Örebro

920

31

15

196

226

27

Västmanlands

1 183

26

7

122

118

39

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

534

32

11

258

287

7

Gävleborgs

642

30

8

321

383

13

Västernorrlands

309

29

4

285

398

8

Jämtlands

206

25

2

304

333

5

Västerbottens

455

33

10

451

308

29

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

265

50

9

231

113

7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177

 

 

 

 

 

 

 

Län

Övriga
husdjur


(22+24)

Blandad husdjurs­skötsel

(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

Stockholms

68

80

93

128

285

1 711

Uppsala

57

73

159

187

341

2 509

Södermanlands

71

69

99

170

335

1 991

Östergötlands

164

123

159

261

466

3 422

Jönköpings

183

121

41

82

765

3 662

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

113

84

40

68

595

2 408

Kalmar

168

117

105

183

530

3 240

Gotlands

166

136

89

190

167

1 631

Blekinge

68

66

56

84

234

1 307

Skåne

220

341

442

628

1 402

9 117

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

111

235

120

205

641

3 379

Västra Götalands

465

405

449

713

3 630

13 905

Värmlands

135

82

114

209

1 273

3 446

Örebro

59

62

100

161

581

2 378

Västmanlands

30

33

101

125

306

2 090

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

106

68

79

120

610

2 112

Gävleborgs

107

62

66

108

734

2 474

Västernorrlands

105

56

33

64

680

1 971

Jämtlands

107

42

11

31

487

1 553

Västerbottens

116

45

45

80

694

2 266

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

90

21

16

40

474

1 316

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110