Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2003.

8. Number of holdings by type of farming and production area in 2003.

Produktionsområde

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

Götalands södra slättb

2 445

331

142

317

347

276

Götalands mellanbygder

1 478

246

204

993

1 063

179

Götalands norra slättb

3 726

104

73

870

626

195

Svealands slättbygder

4 963

197

63

933

770

151

Götalands skogsbygder

2 408

254

59

3 164

6 126

153

Mellersta Sveriges skogsb

1 662

72

22

609

873

23

Nedre Norrland

1 004

88

15

887

1 094

26

Övre Norrland

744

84

19

747

513

36

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Övriga
husdjur


(22+24)

Blandad husdjursskötsel

(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

Götalands södra slättb

82

197

314

373

606

5 430

Götalands mellanbygder

306

353

373

650

919

6 764

Götalands norra slättb

163

193

388

546

1 481

8 365

Svealands slättbygder

266

289

560

783

1 837

10 812

Götalands skogsbygder

1 057

843

386

744

4 974

20 168

Mellersta Sveriges skogsb

252

177

224

418

2 300

6 632

Nedre Norrland

327

184

111

192

1 805

5 733

Övre Norrland

256

85

61

131

1 308

3 984

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110