Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2003.

9. Number of holdings by type of farming and support area in 2003.

Stödområde

Jordbruks-
växter
(11)

Trädgårds-växter
(12+13)

Blandad växtodling
(14)

Mjölkkor

(211)

Nötkreatur övrigt
(212+213)

Svin

(23)

Stödområde 1

119

29

4

227

216

2

Stödområde 2a

798

71

16

777

606

38

Stödområde 2b

542

51

9

429

534

17

Stödområde 3

526

28

8

297

473

8

Stödområde 4a

1 208

44

14

395

490

16

Stödområde 4b

361

20

4

80

86

11

Stödområde 5a

898

99

27

1 718

3 761

25

Stödområde 5b

2 212

130

48

1 714

2 605

107

Stödområde 5c

861

70

22

624

678

32

Stödområde 5m

576

34

53

226

187

28

Övriga riket

10 329

800

392

2 033

1 776

755

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Övriga
husdjur


(22+24)

Blandad husdjurs­skötsel

(25)

Blandat jordbruk, mest
växtodling
(31)

Blandat jordbruk, mest
husdjur
(32)

Småbruk(90)

Samtliga

Stödområde 1

140

39

14

38

544

1 372

Stödområde 2a

213

102

73

121

1 214

4 029

Stödområde 2b

141

74

45

98

934

2 874

Stödområde 3

156

96

85

154

1 005

2 836

Stödområde 4a

142

83

144

254

1 540

4 330

Stödområde 4b

26

18

35

55

248

944

Stödområde 5a

638

406

159

260

2 739

10 730

Stödområde 5b

578

562

328

609

2 662

11 555

Stödområde 5c

196

180

128

300

705

3 796

Stödområde 5m

64

66

106

184

252

1 776

Övriga riket

415

695

1 300

1 764

3 387

23 646

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110