Statens Jordbruksverk                                     43                                                     JO 35 SM 0601