Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag efter driftsinriktning åren 2000, 2003 och 2005

1. Number of holdings by type of farming in 2000, 2003 and 2005

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2000

2003

2005

1 Växtodling

 

 

20 940

20 403

20 843

 

 

 

 

 

 

 

11 Jordbruksväxter

 

19 721

18 430

18 779

 

 

111 Spannmål m.m.

10 392

9 897

8 522

 

 

112 Vall utöver eget behov

3 629

3 267

4 732

 

 

113 Mycket potatis

1 137

1 018

993

 

 

114 Mycket sockerbetor

753

626

582

 

 

115 Blandat

3 810

3 622

3 950

 

 

 

 

 

 

 

12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

392

972

926

 

 

121 Köksväxter på friland

140

169

167

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland


86


90


96

 

 

123 Köksväxter I växthus

44

255

216

 

 

124 Prydnadsväxter I växthus

38

218

217

 

 

125 Blandat

84

240

230

 

 

 

 

 

 

 

13 Frukt och bär

 

437

404

387

 

 

 

 

 

 

 

14 Blandad växtodling

 

827

597

751

 

 

141 Mest jordbruksväxter

371

253

327

 

 

142 Mest köks-, prydnads- och
plantskoleväxter


256


211


283

 

 

 

143 Mest frukt och bär

200

133

141

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

29 710

26 001

24 322

 

 

 

 

 

 

 

21 Nötkreatur

 

23 403

19 932

18 898

 

 

211 Mjölkkor

10 192

8 520

7 542

 

 

212 Köttdjur

11 450

10 655

10 742

 

 

213 Blandat

1 761

757

614

 

 

 

 

 

 

 

22 Får och getter

 

2 506

2 520

2 389

 

 

221 Får

2 506

2 397

2 389

 

 

222 Getter

..

80

..

 

 

223 Blandat

..

43

..

 

 

 

 

 

 

 

23 Svin

 

1 177

1 039

856

 

 

231 Smågrisar

190

173

155

 

 

232 Slaktsvin

349

289

258

 

 

233 Blandat

638

577

443

 

 

 

 

 

 

 

24 Fjäderfä

 

255

189

214

 

 

241 Värphöns

215

161

178

 

 

242 Slaktkycklingar

33

24

35

 

 

243 Blandat

7

4

1

 

 

 

 

 

 

 

25 Blandad husdjursskötsel

2 369

2 321

1 965

 

 

251 Mest nötkreatur

1 531

1 434

1 213

 

 

252 Mest får och getter

466

550

482

 

 

253 Mest svin

336

295

219

 

 

254 Mest fjäderfä

36

42

51

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

7 085

6 254

5 715

 

 

 

 

 

 

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

2 704

2 417

2 153

 

 

311 Jordbruksväxter

2 583

2 333

2 076

 

 

312 Köks-, prydnads- och plant-
skoleväxter


62


48


42

 

 

313 Frukt och bär

59

36

35

 

 

 

 

 

 

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

4 381

3 837

3 562

 

 

321 Nötkreatur

2 943

2 670

2 419

 

 

322 Får och getter

745

635

721

 

 

323 Svin

610

457

349

 

 

324 Fjäderfä

83

75

73

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

18 938

15 230

24 928

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

77 110

67 888

75 808


Anm. Uppgifter om antal getter har inte insamlats åren 2000 och 2005 och ingår därför inte i redovisningen.