Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2005

10. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2005

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruks-växter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

592

7

8

8

106

2,1 - 5,0

20

179

37

11

852

16

5,1 - 10,0

484

165

92

76

2 001

32

10,1 - 20,0

5 877

140

110

500

3 057

67

20,1 - 30,0

3 351

71

66

787

1 740

75

30,1 - 50,0

3 434

62

103

1 854

1 749

107

50,1 - 100,0

3 212

49

150

2 883

1 423

224

100,0 -

2 401

55

186

1 423

526

229

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177


 

Storleksgrupp åker, hektar

Övriga
husdjur

Blandad husdjurs-skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

- 2,0

122

4

3

3

92

945

2,1 - 5,0

674

190

10

39

12 458

14 486

5,1 - 10,0

856

300

204

358

9 549

14 117

10,1 - 20,0

541

471

375

672

2 337

14 147

20,1 - 30,0

180

271

272

470

300

7 583

30,1 - 50,0

132

281

336

649

155

8 862

50,1 - 100,0

60

265

501

767

35

9 569

100,0 -

38

183

452

604

2

6 099

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110