Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2005. Detaljtyper inom växtodling

11. Number of holdings by type of farming and county in 2005. Detailed types within crop
production

Län

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stockholms

301

277

4

-

165

6

7

Uppsala

792

192

16

-

191

2

4

Södermanlands

437

190

9

-

153

1

8

Östergötlands

708

169

63

-

187

5

4

Jönköpings

37

146

8

-

90

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

98

6

-

42

4

3

Kalmar

158

195

19

1

138

6

3

Gotlands

139

78

13

11

125

14

2

Blekinge

40

37

63

1

40

3

2

Skåne

1 228

371

291

568

694

58

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

308

158

106

1

195

19

7

Västra Götalands

2 419

755

135

-

701

22

16

Värmlands

238

408

36

-

203

5

1

Örebro

512

157

34

-

158

5

3

Västmanlands

732

186

11

-

203

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

182

184

40

-

136

2

2

Gävleborgs

162

234

25

-

229

-

1

Västernorrlands

22

244

17

-

65

1

-

Jämtlands

4

192

17

-

38

2

1

Västerbottens

67

264

45

-

130

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

19

197

35

-

67

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86


 

Län

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

15

23

21

6

9

8

2

Uppsala

1

3

10

2

7

8

5

Södermanlands

-

5

10

10

5

5

5

Östergötlands

16

7

17

9

31

18

5

Jönköpings

3

5

6

14

6

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1

4

3

5

3

2

-

Kalmar

1

8

10

17

23

22

13

Gotlands

2

-

2

3

11

24

5

Blekinge

8

5

5

32

17

11

21

Skåne

101

60

44

136

121

92

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

17

12

9

22

21

20

4

Västra Götalands

17

33

24

39

37

31

18

Värmlands

3

4

10

7

7

3

6

Örebro

4

7

10

5

7

6

5

Västmanlands

3

8

3

6

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

8

9

5

3

7

4

Gävleborgs

1

9

12

9

4

7

3

Västernorrlands

5

3

9

11

3

3

2

Jämtlands

2

2

4

16

1

3

4

Västerbottens

7

3

8

8

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

6

8

4

25

4

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200