Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel

12. Number of holdings by type of farming and county in 2005. Detailed types within animal husbandry

Län

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

95

113

11

51

..

..

Uppsala

234

180

24

49

..

..

Södermanlands

206

161

20

63

..

..

Östergötlands

438

464

40

136

..

..

Jönköpings

714

1 309

28

161

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

354

879

4

115

..

..

Kalmar

647

748

50

157

..

..

Gotlands

241

114

72

153

..

..

Blekinge

120

377

14

58

..

..

Skåne

605

1 353

83

178

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

420

576

33

89

..

..

Västra Götalands

1 349

1 995

130

452

..

..

Värmlands

225

410

8

117

..

..

Örebro

163

248

15

55

..

..

Västmanlands

109

103

11

27

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

222

296

13

90

..

..

Gävleborgs

277

375

21

109

..

..

Västernorrlands

250

383

10

83

..

..

Jämtlands

259

310

7

78

..

..

Västerbottens

412

244

11

89

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

202

104

9

79

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

..

..

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

..

..


 

Län

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

2

4

2

3

-

-

Uppsala

3

4

15

1

-

-

Södermanlands

4

7

13

7

2

-

Östergötlands

10

18

17

28

1

-

Jönköpings

3

4

3

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

4

3

4

1

-

Kalmar

3

6

23

18

3

-

Gotlands

3

9

10

9

1

-

Blekinge

-

2

6

4

7

-

Skåne

46

47

140

24

11

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

29

43

86

19

5

-

Västra Götalands

33

65

62

28

3

1

Värmlands

4

7

5

1

-

-

Örebro

4

11

9

5

1

-

Västmanlands

4

12

14

5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1

-

5

3

-

-

Gävleborgs

-

1

5

6

-

-

Västernorrlands

1

2

3

4

-

-

Jämtlands

-

-

3

2

-

-

Västerbottens

3

9

14

6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

-

3

5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

155

258

443

178

35

1

2003

173

289

577

161

24

4

2000

190

349

638

215

33

7