Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

13. Number of holdings by type of farming and county in 2005. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Län

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nöt-kreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

45

26

4

3

85

1

1

Uppsala

31

12

10

2

137

1

1

Södermanlands

37

23

6

4

94

1

1

Östergötlands

75

30

10

5

163

-

-

Jönköpings

68

29

6

3

31

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

40

14

5

8

22

-

-

Kalmar

63

27

11

2

64

4

4

Gotlands

63

31

12

2

92

6

1

Blekinge

35

8

6

1

47

3

6

Skåne

190

35

52

4

358

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

125

17

38

3

117

4

2

Västra Götalands

199

69

42

6

359

5

5

Värmlands

46

29

4

2

116

1

-

Örebro

30

20

5

3

79

1

1

Västmanlands

13

10

3

1

87

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

26

-

-

57

2

-

Gävleborgs

36

18

3

1

60

-

1

Västernorrlands

27

22

-

-

30

-

1

Jämtlands

22

15

-

1

19

-

-

Västerbottens

22

14

2

-

43

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

11

7

-

-

16

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59


 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

77

44

2

2

590

2 005

 

Uppsala

131

40

11

-

560

2 679

 

Södermanlands

104

39

8

5

529

2 172

 

Östergötlands

143

39

16

14

714

3 600

 

Jönköpings

62

14

5

3

1094

3 865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

50

12

2

-

910

2 617

 

Kalmar

144

29

15

3

765

3 400

 

Gotlands

125

50

16

1

240

1 680

 

Blekinge

40

10

13

6

361

1 409

 

Skåne

376

52

109

11

2 272

9 783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

94

26

47

6

1029

3 707

 

Västra Götalands

474

121

61

13

5 425

15 144

 

Värmlands

125

52

15

1

2 077

4 176

 

Örebro

98

30

5

4

927

2 627

 

Västmanlands

83

26

11

-

594

2 279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

75

31

3

-

978

2 422

 

Gävleborgs

74

22

1

1

1163

2 870

 

Västernorrlands

46

16

2

-

1379

2 644

 

Jämtlands

23

17

2

1

1049

2 094

 

Västerbottens

55

28

5

1

1490

2 993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

20

23

-

1

782

1 642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110