Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

15. Number of holdings by type of farming and production area in 2005. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

45

61

138

27

9

-

 

Götalands mellanbygder

20

31

83

29

11

-

 

Götalands norra slättbygder

30

76

69

41

4

1

 

Svealands slättbygder

18

42

55

16

2

-

 

Götalands skogsbygder

32

30

58

33

8

-

 

Mellersta Sv. skogsbygder

6

3

10

15

1

-

 

Nedre Norrland

1

3

11

11

-

-

 

Övre Norrland

3

12

19

6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

2003

173

289

577

161

24

4

 

2000

190

349

638

215

33

7

 


 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

101

8

40

3

259

4

2

Götalands mellanbygder

186

55

51

4

327

16

13

Götalands norra slättbygder

103

32

34

11

349

1

3

Svealands slättbygder

148

81

27

12

490

4

4

Götalands skogsbygder

445

156

56

16

278

11

11

Mellersta Sv. skogsbygder

95

65

6

3

204

2

-

Nedre Norrland

98

55

3

2

106

1

2

Övre Norrland

37

30

2

-

63

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59


 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

172

19

106

10

1069

5 754

 

Götalands mellanbygder

417

98

69

13

1417

7 133

 

Götalands norra slättbygder

326

55

66

19

2 287

8 802

 

Svealands slättbygder

495

174

51

11

3 166

11 830

 

Götalands skogsbygder

533

157

43

11

7 397

21 979

 

Mellersta Sv. skogsbygder

257

105

5

5

3 577

7 798

 

Nedre Norrland

140

58

3

2

3 431

7 312

 

Övre Norrland

79

55

6

2

2 584

5 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110