Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

16. Number of holdings by type of farming and support area in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Stödområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stödområde 1

2

130

24

-

9

5

2

Stödområde 2a

90

531

73

-

214

4

1

Stödområde 2b

48

362

28

-

156

1

-

Stödområde 3

123

258

33

-

183

2

1

Stödområde 4a

321

498

45

-

292

4

2

Stödområde 4b

146

98

18

-

67

2

1

Stödområde 5a

141

551

14

-

255

9

10

Stödområde 5b

774

752

45

1

663

19

10

Stödområde 5c

325

344

16

-

216

7

6

Stödområde 5m

274

126

21

10

166

11

7

Övriga riket

6 278

1082

676

571

1 729

103

56

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86


 

Stödområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stödområde 1

5

3

2

10

1

3

4

Stödområde 2a

10

8

13

34

7

7

3

Stödområde 2b

5

6

16

26

5

5

5

Stödområde 3

4

8

8

3

6

4

5

Stödområde 4a

3

11

13

7

3

11

5

Stödområde 4b

1

2

6

5

5

1

3

Stödområde 5a

13

17

22

27

18

16

7

Stödområde 5b

19

26

20

38

28

30

20

Stödområde 5c

5

8

13

33

9

11

5

Stödområde 5m

1

1

4

9

22

31

7

Övriga riket

150

127

113

195

223

164

77

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200


 

Stödområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Stödområde 1

195

203

2

104

..

..

 

Stödområde 2a

699

534

27

175

..

..

 

Stödområde 2b

370

522

20

115

..

..

 

Stödområde 3

263

463

13

145

..

..

 

Stödområde 4a

331

496

18

125

..

..

 

Stödområde 4b

69

79

4

27

..

..

 

Stödområde 5a

1 483

3 612

52

588

..

..

 

Stödområde 5b

1 536

2 445

126

562

..

..

 

Stödområde 5c

559

674

43

186

..

..

 

Stödområde 5m

215

128

41

63

..

..

 

Övriga riket

1 822

1 586

268

299

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

..

..

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

 

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

..

..