Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

17. Number of holdings by type of farming and support area in 2005. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Stödområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Stödområde 1

-

1

1

2

-

-

 

Stödområde 2a

3

11

21

6

-

-

 

Stödområde 2b

1

3

5

8

-

-

 

Stödområde 3

-

1

4

2

-

-

 

Stödområde 4a

4

3

8

7

-

-

 

Stödområde 4b

1

4

3

-

-

-

 

Stödområde 5a

8

3

7

28

8

-

 

Stödområde 5b

17

28

33

18

3

-

 

Stödområde 5c

8

5

15

4

1

-

 

Stödområde 5m

3

8

9

9

1

-

 

Övriga riket

110

191

337

94

22

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

2003

173

289

577

161

24

4

 

2000

190

349

638

215

33

7

 


 

Stödområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nöt-kreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stödområde 1

16

20

-

-

14

-

-

Stödområde 2a

50

21

2

2

71

3

-

Stödområde 2b

40

27

2

-

46

-

2

Stödområde 3

57

35

1

-

84

1

-

Stödområde 4a

42

34

5

3

133

2

-

Stödområde 4b

12

4

3

-

25

-

-

Stödområde 5a

221

98

18

7

102

2

5

Stödområde 5b

275

113

37

11

279

9

5

Stödområde 5c

113

47

11

2

114

3

5

Stödområde 5m

36

10

8

1

97

4

1

Övriga riket

351

73

132

25

1 111

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59


 

Stödområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stödområde 1

17

20

1

-

1245

2 041

 

Stödområde 2a

86

54

6

3

2 297

5 066

 

Stödområde 2b

73

25

2

-

1764

3 688

 

Stödområde 3

91

37

1

1

1 751

3 588

 

Stödområde 4a

160

65

6

1

2 178

4 836

 

Stödområde 4b

35

7

12

-

382

1022

 

Stödområde 5a

210

73

7

6

4 060

11 698

 

Stödområde 5b

435

156

25

8

4 121

12 687

 

Stödområde 5c

171

61

5

6

1103

4 134

 

Stödområde 5m

124

41

17

2

407

1 915

 

Övriga riket

1 017

182

267

46

5 620

25 133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110