Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

18. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

15

14

2,1 - 5,0

-

-

18

-

2

36

19

5,1 - 10,0

92

112

66

19

195

27

16

10,1 - 20,0

1 566

2 889

154

102

1 166

22

13

20,1 - 30,0

1 437

958

108

82

766

22

7

30,1 - 50,0

1 829

527

172

132

774

12

8

50,1 - 100,0

1 994

203

239

145

631

13

5

100,0 -

1 604

43

236

102

416

20

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86


 

Storleksgrupp åker, hektar

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

183

196

155

29

-

3

4

2,1 - 5,0

15

13

27

69

5

17

15

5,1 - 10,0

9

2

13

98

36

42

14

10,1 - 20,0

4

3

18

80

43

39

28

20,1 - 30,0

1

2

4

35

29

26

11

30,1 - 50,0

1

-

7

34

44

37

22

50,1 - 100,0

1

1

2

27

70

54

26

100,0 -

2

-

4

15

100

65

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200


 

Storleksgrupp åker, hektar

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

8

8

-

9

..

..

 

2,1 - 5,0

11

852

-

663

..

..

 

5,1 - 10,0

76

2 001

-

844

..

..

 

10,1 - 20,0

500

3 047

10

532

..

..

 

20,1 - 30,0

787

1 710

30

173

..

..

 

30,1 - 50,0

1 854

1 655

94

115

..

..

 

50,1 - 100,0

2 883

1144

279

44

..

..

 

100,0 -

1 423

325

201

9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

..

..

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

 

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

..

..