Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

19. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2005. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Storleksgrupp åker, hektar

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slakt-kycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

38

43

25

86

26

1

 

2,1 - 5,0

5

6

5

11

-

-

 

5,1 - 10,0

9

6

17

11

1

-

 

10,1 - 20,0

18

10

39

9

-

-

 

20,1 - 30,0

18

16

41

7

-

-

 

30,1 - 50,0

21

31

55

16

1

-

 

50,1 - 100,0

27

60

137

12

4

-

 

100,0 -

19

86

124

26

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

2003

173

289

577

161

24

4

 

2000

190

349

638

215

33

7

 


 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

1

1

1

1

-

2

1

2,1 - 5,0

72

103

7

8

5

4

1

5,1 - 10,0

155

132

11

2

193

6

5

10,1 - 20,0

312

118

33

8

360

8

7

20,1 - 30,0

193

44

29

5

267

2

3

30,1 - 50,0

201

46

28

6

322

4

10

50,1 - 100,0

174

27

56

8

487

9

5

100,0 -

105

11

54

13

442

7

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36

2000

1 531

466

336

36

2 583

62

59


 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

-

-

2

1

92

945

 

2,1 - 5,0

8

26

1

4

12 458

14 486

 

5,1 - 10,0

157

187

10

4

9 549

14 117

 

10,1 - 20,0

351

283

33

5

2 337

14 147

 

20,1 - 30,0

341

101

25

3

300

7 583

 

30,1 - 50,0

517

73

54

5

155

8 862

 

50,1 - 100,0

638

38

78

13

35

9 569

 

100,0 -

407

13

146

38

2

6 099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888

 

2000

2 943

745

610

83

18 938

77 110