Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning åren 2000, 2003 och 2005.
1000 timmar

2. Standard man-hours by type of farming in 2000, 2003 and 2005. 1000 hours

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2000

2003

2005

 

1 Växtodling

 

 

28 186

29 035

30 518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Jordbruksväxter

 

21 294

20 522

20 835

 

 

 

111 Spannmål m.m.

11 282

11 143

10 288

 

 

 

112 Vall utöver eget behov

1 952

1 831

2 626

 

 

 

113 Mycket potatis

2 687

2 520

2 443

 

 

 

114 Mycket sockerbetor

1 119

932

891

 

 

 

115 Blandat

4 254

4 094

4 586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

2 211

5 013

5 385

 

 

 

121 Köksväxter på friland

675

902

759

 

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland


592


483


772

 

 

 

123 Köksväxter I växthus

320

1 535

1 562

 

 

 

124 Prydnadsväxter I växthus

283

1 510

1 542

 

 

 

125 Blandat

341

583

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Frukt och bär

 

1 472

1 111

1 290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Blandad växtodling

 

3 208

2 390

3 009

 

 

 

141 Mest jordbruksväxter

1 290

949

1 110

 

 

 

142 Mest köks-, prydnads- och
plantskoleväxter


1 063


911


1 276

 

 

143 Mest frukt och bär

855

529

623

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

67 486

61 015

57 678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Nötkreatur

 

55 905

49 385

47 112

 

 

 

211 Mjölkkor

35 849

32 497

30 376

 

 

 

212 Köttdjur

13 872

13 740

14 165

 

 

 

213 Blandat

6 184

3 147

2 571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Får och getter

 

1 871

2 095

1 964

 

 

 

221 Får

1 871

1 902

1 964

 

 

 

222 Getter

..

148

..

 

 

 

223 Blandat

..

45

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Svin

 

3 497

3 592

3 187

 

 

 

231 Smågrisar

579

646

639

 

 

 

232 Slaktsvin

942

896

800

 

 

 

233 Blandat

1 976

2 050

1 748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Fjäderfä

 

1 376

1 070

1 227

 

 

 

241 Värphöns

1 226

946

1 074

 

 

 

242 Slaktkycklingar

111

97

151

 

 

 

243 Blandat

39

27

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Blandad husdjursskötsel

4 837

4 873

4 187

 

 

 

251 Mest nötkreatur

3 229

3 150

2 618

 

 

 

252 Mest får och getter

513

656

573

 

 

 

253 Mest svin

965

933

778

 

 

 

254 Mest fjäderfä

130

134

219

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

14 218

12 906

11 898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

5 419

5 028

4 547

 

 

 

311 Jordbruksväxter

4 972

4 700

4 220

 

 

 

312 Köks-, prydnads- och plant-
skoleväxter

235

199

176

 

 

 

313 Frukt och bär

212

128

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

8 800

7 879

7 350

 

 

 

321 Nötkreatur

6 185

5 587

5 165

 

 

 

322 Får och getter

665

579

673

 

 

 

323 Svin

1 659

1 400

1 159

 

 

 

324 Fjäderfä

291

316

354

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

5 050

4 110

6 083

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

114 940

107 066

106 177

 


Anm. Uppgifter om antal getter har inte insamlats åren 2000 och 2005 och ingår därför inte i redovisningen.