Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2005. 1000 timmar

20. Standard man-hours by type of farming and county in 2005. 1000 hours

Län

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

795

726

36

392

206

34

Uppsala

1 463

75

54

947

363

72

Södermanlands

956

260

47

924

379

130

Östergötlands

1 642

247

257

2 010

919

231

Jönköpings

186

75

29

2 735

1 688

30

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

108

46

10

1 332

1 019

27

Kalmar

507

249

265

2 919

1 219

128

Gotlands

431

99

177

1 101

499

95

Blekinge

226

243

208

408

467

23

Skåne

5 155

2 899

1 272

2 642

2 178

896

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

802

353

151

1 841

833

460

Västra Götalands

3 890

586

231

5 339

3 049

609

Värmlands

700

110

38

893

664

69

Örebro

928

132

74

673

411

100

Västmanlands

1 202

101

13

450

213

133

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

435

68

50

788

462

20

Gävleborgs

452

79

22

978

620

16

Västernorrlands

208

42

28

864

553

22

Jämtlands

157

57

21

920

444

6

Västerbottens

350

86

12

1 493

373

57

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

245

143

16

727

176

28

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497


 

Län

Övriga
husdjur

Blandad husdjursskötsel

Blandat jord-bruk, mest växtodling

Blandat jord-bruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Stockholms

60

139

149

217

154

2 908

Uppsala

42

122

282

342

142

3 904

Södermanlands

127

152

214

324

135

3 647

Östergötlands

306

291

398

565

175

7 040

Jönköpings

125

171

43

130

276

5 487

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

98

117

23

75

227

3 082

Kalmar

213

261

201

432

194

6 587

Gotlands

233

311

240

511

60

3 756

Blekinge

87

113

170

197

90

2 233

Skåne

462

757

1 149

1 523

562

19 496

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

203

437

254

414

254

6 002

Västra Götalands

520

608

662

1 246

1 309

18 049

Värmlands

94

134

150

300

492

3 644

Örebro

72

125

160

262

221

3 157

Västmanlands

59

73

184

222

144

2 793

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

75

81

97

149

234

2 459

Gävleborgs

106

97

62

138

292

2 863

Västernorrlands

77

64

32

79

327

2 296

Jämtlands

69

52

18

45

249

2 038

Västerbottens

95

61

41

120

357

3 045

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

67

22

19

60

189

1 691

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940