Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2005

22. Standard man-hours by type of farming and support area in 2005

Stödområde

Jordbruks-växter

Trädgårds-växter

Blandad
växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stödområde 1

114

77

8

592

248

2

Stödområde 2a

629

188

27

2 568

842

89

Stödområde 2b

379

92

47

1 342

802

30

Stödområde 3

413

41

27

909

698

17

Stödområde 4a

848

113

57

1 234

776

54

Stödområde 4b

323

87

22

327

168

38

Stödområde 5a

595

243

70

5 430

4 317

61

Stödområde 5b

1 738

403

211

6 314

3 759

251

Stödområde 5c

737

261

62

2 389

1 165

112

Stödområde 5m

690

165

295

968

410

80

Övriga riket

14 370

5 006

2 183

8 304

3 550

2 451

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497


 

Stödområde

Övriga
husdjur

Blandad
husdjurs-skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Stödområde 1

88

34

13

34

283

1 493

Stödområde 2a

164

112

71

198

558

5 447

Stödområde 2b

116

102

53

127

427

3 518

Stödområde 3

116

134

103

152

413

3 022

Stödområde 4a

128

136

167

324

534

4 371

Stödområde 4b

25

50

45

128

93

1 306

Stödområde 5a

564

492

121

358

998

13 250

Stödområde 5b

589

913

459

1 060

1 021

16 719

Stödområde 5c

200

364

220

445

281

6 235

Stödområde 5m

117

149

226

484

103

3 687

Övriga riket

1 084

1 700

3 068

4 041

1 372

47 129

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940