Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2005

23. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2005

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruks-växter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

2 741

4

38

18

389

2,1 - 5,0

13

446

27

19

522

23

5,1 - 10,0

235

670

80

140

1 567

46

10,1 - 20,0

3 091

496

205

1 092

3 328

125

20,1 - 30,0

2 405

309

166

2 099

2 433

159

30,1 - 50,0

3 429

359

350

5 938

3 036

300

50,1 - 100,0

4 859

429

717

11 797

3 561

795

100,0 -

6 803

1 224

1 459

9 254

2 272

1 350

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497


 

Storleksgrupp åker, hektar

Övriga
husdjur

Blandad husdjurs-skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

- 2,0

623

9

2

3

25

3 852

2,1 - 5,0

365

123

7

22

2 468

4 035

5,1 - 10,0

588

265

111

209

2 751

6 663

10,1 - 20,0

534

593

293

574

717

11 045

20,1 - 30,0

255

459

301

599

73

9 258

30,1 - 50,0

285

629

560

1 123

38

16 047

50,1 - 100,0

213

847

1 268

1 929

10

26 424

100,0 -

328

1 263

2 006

2 892

1

28 851

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940