Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2005. Detaljtyper inom växtodling

24. Standard man-hours by type of farming and county in 2005. Detailed types within crop
production

Län

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stockholms

416

162

12

-

205

11

85

Uppsala

1 080

112

37

-

233

1

40

Södermanlands

644

114

21

-

177

3

175

Östergötlands

1 053

109

205

-

274

16

57

Jönköpings

31

76

18

-

61

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13

51

12

-

31

5

12

Kalmar

183

108

41

1

174

14

15

Gotlands

160

49

37

21

164

57

9

Blekinge

36

19

130

1

39

11

4

Skåne

1 908

206

822

869

1 350

446

151

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

266

87

260

0

188

57

16

Västra Götalands

2 524

400

361

-

606

92

100

Värmlands

222

228

70

-

180

12

4

Örebro

575

87

93

-

174

10

56

Västmanlands

847

107

25

-

222

2

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

145

100

84

-

106

3

5

Gävleborgs

114

125

41

-

173

-

6

Västernorrlands

13

129

17

-

48

0

-

Jämtlands

2

104

22

-

28

3

6

Västerbottens

41

142

66

-

100

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

12

109

70

-

53

11

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674


 

Län

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

327

215

75

14

19

14

4

Uppsala

1

10

18

6

13

14

27

Södermanlands

-

25

30

26

9

18

20

Östergötlands

52

26

40

55

121

85

51

Jönköpings

3

24

9

30

13

4

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1

19

5

3

3

7

-

Kalmar

1

35

26

158

58

145

62

Gotlands

22

-

1

10

32

125

20

Blekinge

75

22

14

116

58

48

103

Skåne

887

642

291

482

553

551

169

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

67

120

33

60

78

63

10

Västra Götalands

31

182

60

122

77

75

79

Värmlands

5

20

27

43

15

5

17

Örebro

5

34

18

8

28

37

9

Västmanlands

4

57

5

17

3

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

29

10

18

5

32

13

Gävleborgs

0

32

26

16

5

14

4

Västernorrlands

5

7

16

14

10

9

9

Jämtlands

5

3

5

35

0

17

3

Västerbottens

15

15

36

15

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

54

27

5

43

5

7

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890