Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel

25. Standard man-hours by type of farming and county in 2005. Detailed types within animal
husbandry

Län

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

392

162

44

47

..

..

Uppsala

947

259

104

40

..

..

Södermanlands

924

289

89

66

..

..

Östergötlands

2 010

737

182

121

..

..

Jönköpings

2 735

1 582

106

119

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 332

1 004

15

85

..

..

Kalmar

2 919

989

230

131

..

..

Gotlands

1 101

199

300

179

..

..

Blekinge

408

415

52

44

..

..

Skåne

2 642

1 795

383

154

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 841

687

147

70

..

..

Västra Götalands

5 339

2 526

523

343

..

..

Värmlands

893

629

35

91

..

..

Örebro

673

352

59

46

..

..

Västmanlands

450

150

63

27

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

788

419

43

66

..

..

Gävleborgs

978

546

73

86

..

..

Västernorrlands

864

522

32

59

..

..

Jämtlands

920

420

24

63

..

..

Västerbottens

1 493

336

37

61

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

727

148

29

67

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

..

..

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

..

..


 

Län

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

8

21

5

13

-

-

Uppsala

9

12

52

2

-

-

Södermanlands

17

20

93

44

18

-

Östergötlands

47

85

99

181

3

-

Jönköpings

13

7

10

6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

7

14

9

4

-

Kalmar

13

15

101

60

23

-

Gotlands

20

31

45

54

1

-

Blekinge

-

4

20

7

36

-

Skåne

177

157

562

259

48

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

68

107

284

124

10

-

Västra Götalands

174

207

228

169

6

1

Värmlands

23

25

22

3

-

-

Örebro

19

38

42

24

2

-

Västmanlands

29

42

62

32

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2

-

18

9

-

-

Gävleborgs

-

1

15

21

-

-

Västernorrlands

6

3

12

18

-

-

Jämtlands

-

-

6

6

-

-

Västerbottens

9

13

35

34

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

-

4

24

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

2003

646

896

2 050

946

97

27

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42