Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

26. Standard man-hours by type of farming and county in 2005. Detailed types within animal
husbandry, mixed farming and small farming

Län

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nöt-kreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

93

29

12

5

141

2

6

Uppsala

58

18

41

5

280

1

1

Södermanlands

71

23

36

21

184

28

1

Östergötlands

159

51

45

36

398

-

-

Jönköpings

125

26

16

4

40

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

60

15

18

24

23

-

-

Kalmar

169

37

50

5

133

19

50

Gotlands

178

72

55

6

223

15

2

Blekinge

71

11

22

9

125

19

26

Skåne

493

36

207

21

1 064

53

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

308

21

99

10

242

9

3

Västra Götalands

382

66

120

39

636

8

18

Värmlands

77

29

20

7

148

2

-

Örebro

67

21

14

23

152

4

3

Västmanlands

47

11

12

2

184

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

53

28

-

-

86

11

-

Gävleborgs

69

21

7

0

58

-

4

Västernorrlands

42

23

-

-

30

-

3

Jämtlands

38

14

-

1

18

-

-

Västerbottens

42

16

3

-

39

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

17

5

-

-

16

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202


 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

157

44

8

8

154

2 908

 

Uppsala

275

41

26

-

142

3 904

 

Södermanlands

230

44

32

18

135

3 647

 

Östergötlands

361

47

71

87

175

7 040

 

Jönköpings

105

10

10

5

276

5 487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

57

10

8

-

227

3 082

 

Kalmar

324

36

47

25

194

6 587

 

Gotlands

381

69

59

2

60

3 756

 

Blekinge

106

11

48

32

90

2 233

 

Skåne

1 010

54

387

71

562

19 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

231

21

138

24

254

6 002

 

Västra Götalands

903

99

189

55

1 309

18 049

 

Värmlands

201

37

62

1

492

3 644

 

Örebro

204

25

18

14

221

3 157

 

Västmanlands

166

25

30

-

144

2 793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

119

22

7

-

234

2 459

 

Gävleborgs

117

17

1

2

292

2 863

 

Västernorrlands

64

12

3

-

327

2 296

 

Jämtlands

28

11

3

3

249

2 038

 

Västerbottens

84

20

10

5

357

3 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

40

17

-

3

189

1 691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965