Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

27. Standard man-hours by type of farming and production area in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

1 651

89

617

811

1 103

323

135

Götalands mellanbygder

701

178

644

80

664

233

46

Götalands norra slättbygder

3 151

170

519

-

527

92

137

Svealands slättbygder

3 672

618

218

-

1 035

27

377

Götalands skogsbygder

559

589

87

-

529

52

54

Mellersta Sv. skogsbygder

420

368

109

-

365

15

13

Nedre Norrland

80

343

112

-

210

3

6

Övre Norrland

53

270

138

-

153

14

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674


 

Produktionsområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

873

563

203

249

439

431

95

Götalands mellanbygder

130

148

99

443

307

469

258

Götalands norra slättbygder

41

104

64

60

157

117

113

Svealands slättbygder

335

352

163

108

73

88

76

Götalands skogsbygder

91

247

107

247

82

77

38

Mellersta Sv. skogsbygder

13

58

39

53

19

47

21

Nedre Norrland

11

28

33

72

20

37

15

Övre Norrland

69

42

42

58

11

11

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890


 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

1 539

400

237

42

..

..

 

Götalands mellanbygder

4 248

1 230

740

297

..

..

 

Götalands norra slättbygder

3 387

890

449

106

..

..

 

Svealands slättbygder

3 458

1 184

349

219

..

..

 

Götalands skogsbygder

10 618

7 154

461

758

..

..

 

Mellersta Sv. skogsbygder

2 011

1 246

136

179

..

..

 

Nedre Norrland

2 722

1 469

125

212

..

..

 

Övre Norrland

2 394

591

73

150

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

..

..

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

 

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

..

..