Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

28. Standard man-hours by type of farming and production area in 2005. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

149

184

510

216

34

-

 

Götalands mellanbygder

81

99

368

207

61

-

 

Götalands norra slättbygder

163

273

290

274

10

1

 

Svealands slättbygder

93

148

263

91

18

-

 

Götalands skogsbygder

115

65

185

145

28

-

 

Mellersta Sv. skogsbygder

22

10

37

69

2

-

 

Nedre Norrland

6

5

36

40

-

-

 

Övre Norrland

9

17

59

34

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

 

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42

 


 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

347

9

157

25

777

32

2

Götalands mellanbygder

512

100

186

18

871

65

80

Götalands norra slättbygder

259

46

110

75

821

1

10

Svealands slättbygder

330

93

121

39

972

35

11

Götalands skogsbygder

788

168

172

37

358

24

41

Mellersta Sv. skogsbygder

152

69

21

23

240

3

-

Nedre Norrland

168

61

7

2

123

10

7

Övre Norrland

62

28

3

-

58

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202


 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

496

15

365

62

263

13 444

 

Götalands mellanbygder

1 217

128

261

78

354

15 603

 

Götalands norra slättbygder

763

57

237

122

549

14 144

 

Svealands slättbygder

1 038

177

175

40

789

16 785

 

Götalands skogsbygder

884

134

94

26

1 830

26 843

 

Mellersta Sv. skogsbygder

451

79

11

13

856

7 170

 

Nedre Norrland

188

42

5

5

825

7 030

 

Övre Norrland

127

40

10

8

616

5 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965